INSTRUKCIJA

SALIEKAMAIS MOBILAIS CELTNIECĪBAS TORNIS 

ВСР-2, ВСР-4, BCP-6

Ražots Ukrainā


1. IEKĀRTAS MĒRĶIS

Saliekams un izjaucams tornis BCP-2/BCP-4/BCP-6 (turpmāk saukts par torni), ir paredzēts uzstādīšanas, remonta un apdares darbiem gan ēku ārpusē, gan iekšpusē, kā arī darbinieku un materiālu izvietošanai darba zonā. 

2. IEKĀRTAS DARBA PRINCIPS

               Pārvietojamais tornis ir torņa tipa konstrukcija, kas veidota no līdzenām kāpnēm ar trim pakāpieniem.

               Paralēlas kāpnes tiek ievietotas hanteles caurulēs un veido sekciju. Lai nodrošinātu konstrukcijas stingrību, sekcijas ir savstarpēji savienotas ar savienotājiem, kas tiek stiprināti uz kāpņu un hanteļu slēdzenēm. Apakšējās sekcijas tiek uzstādītas uz divām pamatnēm, kuras savstarpēji savieno telpiska diagonāle.

               Pamatnēm ir četri skrūvju balsti un četri riteņi. Torņa pārvietošanai tiek izmantoti riteņi. Skrūvju balsti kompensē gultņa virsmas nelīdzenumus.

               Tornis ar skrūvju balstu palīdzību jāuzstāda tā, lai riteņi nepieskartos atbalsta virsmai par 2 mm.

               B СР-2 - Darba platforma ir aprīkota ar darba grīdu un šķērssijām.

               B СР-4 - Darba platforma ir aprīkota ar darba grīdas komplektu (vienots klājs un klājs ar lūku), kā arī šķērssijām.

               Lai nodrošinātu lielāku stabilitāti, ir iespējams iegādāties stabilizatorus, kas ir piestiprināmi ar skavām pie galvenā torņa konstrukcijas.

3. LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

4.1. Torni atļauts ekspluatēt tikai pēc tā uzstādīšanas pilnīgas pabeigšanas, bet ne agrāk kā pēc tā nodošanas personai, kuru par atbildīgo ir iecēlis darbu vadītājs.

4.2. Pieņemot uzstādīto torni ekspluatācijai, tiek pārbaudīts:

- mezglu pareiza montāža;

- torņa balstīšanas uz pamatnes pareizība un drošība;

- aizsarg-margu esamība un drošība darba augstumā.

4.3. Plānotas un periodiskās pārbaudes jāveic vismaz reizi mēnesī.

4.4. Norādījumi par torņa darbību saskaņā ar MK noteikumiem Nr.143 "Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā".

4. DROŠĪBAS PASĀKUMI

5.1. Tornis jāuzstāda stingri vertikāli ar skrūvju balstu palīdzību.

5.2. Torņa grīdas segumam jābūt ar līdzenu virsmu.

5.3. Tornis jāaprīko ar stabilizatoriem, lai nodrošinātu tā visaugstāko stabilitāti.  

Ja pastāv vēja slodzes vai citu faktoru apgāšanās draudi, tornis jānostiprina pie ēkas ar pagarinājumiem, pēc iespējas tuvāk augšējam torņa līmenim.

5.4. Ir nepieciešams ievērot  MK noteikumus Nr.143 "Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā" .

5. MONTĀŽAS SECĪBA

5.1. Pamatnes montāža

1. Uz līdzenas platformas, kas atrodas paralēli viena otrai, uzstādiet divas pamatnes (1) ar slēdzenēm uz iekšu.

2. Uz pamatnes uzstādiet telpisku diagonāli (2).

3. Izmantojiet vilces skrūves, lai pamatni izlīdzinātu horizontāli.

5.2. Sekciju montāža

1. Ievietojiet sekcijas kāpnes (3) pamatnes (1) iedobumos.

2. Ievietot kāpņu sekcijās hanteles sekcijas (4).

3. Nostipriniet konstrukciju ar sekciju saitēm (5)

4. Atkārtojot punktus 1,2,3, salieciet torni vajadzīgajā augstumā, atbilstoši konfigurācijas tabulai iestatot telpiskās diagonāles.

5.3. Aizsargžoga montāža

1. Ievietojiet aizsarg-kāpnes (6) pēdējās sekcijas savienojošajās hantelēs.

2. Uzlikt aizsarg-sekcijas kāpnēm virsū aizsarg-hanteles (7).

3. Nostipriniet aizsarg-margu hanteli ar saitēm (8).

4. Uzstādiet aizsarg-margu šķērssijas (9).

5. BСР-2 - Uzlieciet grīdas segumu (10) uz pēdējās sekcijas kāpņu augšējiem šķērselementiem.

    BСР- 4 - Uzlieciet grīdas segumu (10 un 11) uz pēdējās sekcijas kāpņu augšējiem šķērselementiem.

5.4. Stabilizatoru montāža

1. Saliekot torni, kura augstums pārsniedz četras sekcijas (no 6,4m), lai nodrošinātu papildu stabilitāti, stabilizatori (12) jāpiestiprina pie pamatnes.   

6. DROŠĪBA

6.1. Ar torni ir atļauts strādāt personām, kuras ir instruētas par drošības procesu un pārzina darba tehniku un drošības noteikumus darbam ar sastatnēm, torņiem utt., kā arī pārzina šajā pasē aprakstītās konstrukcijas un drošības pasākumus.

6.2. Strādājot virs 4 metriem, konstrukcija jāpiestiprina pie sienas.

6.3. Pārnesumu līnijas, kas atrodas tuvāk par 5 metriem, ir jānoņem vai jāievieto koka kastēs.

6.4. Papildus šajā pasē aprakstītiem norādītajiem ir jāievēro arī MK noteikumi Nr.143 "Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā".

Aizliegts: pārsniegt pieļaujamo izstrādājuma slodzi, izmantot torņa elementus ar deformāciju.

Uzstādīt grīdas segumu zemāk par žoga līmeni ne mazāk kā 1,1 m. Atbildību par pareizu torņu ekspluatāciju un drošības pasākumiem uzņemas patērētājs.  

7. TORNU TEHNISKĀ APKOPE

               7.1. Torņa tehniskā apkope nozīmē tā daļu pārbaudi pirms darba uzsākšanas; ja tiek pamanītas detaļas, kurām ir mehāniski bojājumi, torni izmantot ir aizliegts. Sabojājot grīdas finieri, nomainiet to ar jaunu, vismaz 12 mm biezu.

8. TRANSPORTĒŠANA UN UZGLABĀŠANA

8.1. Torņus pārvadā ar jebkura veida transportu, nodrošinot elementu aizsardzību no bojājumiem.

8.2. Izkraušanas laikā izstrādājumu nedrīkst mest. Aizliegta transportēšana velkot, kā arī citas darbības, kas rada konstrukcijas elementu bojājumus.

8.3. Pārvadāšanas laikā iepakojumus un kastes ar elementiem var sakraut viens otram ne vairāk kā trīs līmeņos.

8.4. Torņa elementi jāuzglabā telpās vai zem nojumes uz blīvēm, kas izslēdz kontaktu ar zemi.

9. RAŽOTĀJA GARANTIJA

Tornim tiek nodrošināta ražotāja garantija 12 mēnešus no pārdošanas datuma.

Izgatavotājs patur tiesības veikt izmaiņas produkta dizainā, kas neietekmē galvenos produkta tehniskos parametrus. 

Konstrukciju ražotāja sertifikātus (Ražots Ukrainā) var redzēt zemāk.
Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.